• Location İstanbul/TR
  • Date 2008
  • Scale 160m2

Galata Evi

Dış mekanda yer aldığı halde, iç mekan gibi davranan, levanten mimarisine özgü üç yapının kesiştiği bir şaftta kurgulanan dikey bahçe projesi, dikey bahçeyi tanımlayan birçok ilkeyi zorlayan bir projedir. İklim kontrolünün olmadığı, ışık entansitesinin çok düşük olduğu ve dolayısıyla yapay ışığın maliyetli olduğu bu şaft yapısında, hava sirkülasyonu olması ve sıcak/soğuk/ışık dengesinin bozuk olmasından dolayı epey zorlanılmış olunsa da, netice itibariyle muvaffak olunmuş bir projedir.

*Projelendirme LAL Design, uygulama Yeşilvadi Fidanlığı tarafından yapılmıştır.