• Location Bakü/AZ
  • Date 2012
  • Scale 50.000m2

Azadlıq Caddesi

Azerbaycan’da uzun yıllar bakımının ihmal edildiği Bineqadi mahallesinin ana arteri olan 2 km uzunluğundaki cadde projesi, Azerbaycan’daki ilk ve tek kentsel dönüşüm projesidir. Araç trafiği, caddenin etki alanında kalan demografik trafik de hesaplanarak, çeperindeki tüm kamu yapılarının rekreasyon alanlarına kadar irdelenmiş dev bir kentsel tasarım projesidir. Farklı sinyalizasyon, kavşak ve araç akış çözümlerinin tatbik edildiği projede 6 adet cep parkı kurgulanmıştır. Cadde boyunca tasarlanan yaya aksı 300, bisiklet yolu 200 cm’dir. Tüm alanlara farklı bir kimlik verilerek tamamlanan tasarım kapsamında yaklaşık 400 000 m2 yeşil alan, 43 000 m2 sert zemin ve 50 000 m2 asfalt alan bulunmaktadır.